ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  - Партида С

Данни за приватизационните договори, подлежащи на приватизационен контрол, сключени преди влизането в сила на ЗПСК
 

Наименование и адрес

Наименование и адрес

1997 година
1 “Обществено хранене” ЕООД; гр.В.Търново, ул.”К.Гайтанджията” № 3    
2001 година
2 “Хлебопроизводство и сладкарство” ЕООД; гр.В.Търново, м. “Дълга лъка” 3 “Стоматологичен център І – Велико Търново ” ЕООД; гр.В.Търново, ул.”Васил Левски” 6
4 “Диагностично консултативен център І – Велико Търново” ЕООД; гр.В.Търново, ул.”Марно поле” 21 5 кабинет 101 - обособена част от “Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД - гр.Велико Търново, ул.”Марно поле” 21
6 кабинет 102 - обособена част от “Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД- гр.Велико Търново, ул.”Марно поле” 21 7 кабинети 103, 104, 105 и 109 - обособена част от “Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД - гр.Велико Търново,ул.”Марно поле” 21
8 кабинети 106, 107, 108, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 - обособена част от “Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД - гр.Велико Търново, ул.”Марно поле” 21 9 кабинети 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 - обособена част от “Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД - гр.В.Търново, ул.”Марно поле” 21
10 кабинет 120 - обособена част от “Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД - гр.Велико Търново, ул.”Марно поле” 21 11 кабинети 126, 127, 128 - обособена част от “Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД - гр.Велико Търново,ул.”Марно поле” 21
12 кабинет 129 с прилежащо помещение - обособена част от “Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД - гр.Велико Търново, ул.”Марно поле” 21 13 кабинети 309 и 312 - обособена част от “Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД - гр.Велико Търново, ул.”Марно поле” 21
14 кабинет 310 - обособена част от “Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД- гр.Велико Търново, ул.”Марно поле” 21 15 кабинет 311 - обособена част от “Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД- гр.Велико Търново, ул.”Марно поле” 21
16 кабинети 327, 331 - обособена част от “Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД- гр.Велико Търново, ул.”Марно поле” 21 17 кабинети 401, 402, 403, 404, 405, 406 - обособена част от “Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД- гр.В.Търново, ул.”Марно поле” 21
18 кабинет 425 с допълнително помещение към него - обособена част от “Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД- гр.В.Търново, ул.”Марно поле” 21 19 кабинети 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 - обособена част от “Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД - гр.Велико Търново, ул.”Марно поле” 21
20 кабинети 236,238,239 - обособена част от “Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД - гр.Велико Търново,ул.”Марно поле” 21 21 кабинет 235 - обособена част от “Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД - гр.Велико Търново,ул.”Марно поле” 21
22 кабинет 301 - обособена част от “Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД - гр.Велико Търново,ул.”Марно поле” 21 23 кабинети 2,3, 4 - обособена част от “ Диагностично консултативен център І – Велико Търново ” ЕООД – намиращи се на ІІ ет. от сграда “Поликлиника и кметство” в гр.Килифарево, пл.”Килифарска комуна”