ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  - Партида D

Данни за приватизационните договори, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени след влизането в сила на ЗПСК

 

Наименование и адрес

Наименование и адрес

2002 година
1 Поземлен имот с училищна сграда, физкултурен салон и сграда - котелно 2 Работилница;гр. В.Търново;  ул."Проф. Илия Янулов" 1 Б
3 Магазин /западен/; гр.В. Търново; ул."Н. Пиколо" 6Д 4 Дял І от 3-етажна производствена сграда на цех “Метал” – кв.”Картала”
5 Дял ІІ от 3 етажна производствена сграда на цех “Метал” – кв.”Картала”    
2003 година
6 ОФИС № 5 –общински нежилищен имот
гр.В.Търново , ул.”В.Левски” 21
7 ОФИС № 3 – общински нежилищен имот
гр.В.Търново , ул.”В.Левски” 21
8 УПИ VІІ в кв.350 със сграда – общински нежилищен имот 9 Магазин № 13 – общински нежилищен имот
гр.В.Търново, ул.”В.Левски” 21
10 Магазин № 14 – общински нежилищен имот; гр.В.Търново, ул.”В.Левски” 21 11 Помещение /изток/– общински нежилищен имот; гр.В.Търново, ул.”Проф. Илия Янулов ” № 1 “Б”
12 Помещение за услуги № 7 – общински нежил. имот; гр.В.Търново, ул.”Васил Левски” 21 13 Магазин № 10 – общински нежил. имот; гр.В.Търново, ул. ул.”Васил Левски” 21
14 Магазин № 11 – общински нежил. имот
гр.В.Търново, ул.”Васил Левски” 21
15 Дял ІІІ част от ІІ етаж на производствена сграда на цех “Метал”- обособена част от “Десислава” ЕООД
16 Дял ІV част от ІІ етаж на производствена сграда на цех “Метал” -обособена част от “Десислава” ЕООД 17 Склад – общински нежилищен имот супермаркет кв.”Чолаковци”
18 Склад № 9 – общински нежилищен имот
гр.В.Търново, ул.”В.Левски” 21
19 Магазин № 12 – общински нежил. имот
гр.В.Търново, ул. ул.”Васил Левски” 21
2004 година
20 “СВЕЖЕСТ” ЕООД; гр.В.Търново, ул.”Н.Габровски” 59 21 Бръснаро – фризьорски салон – общински нежилищен имот гр.В.Търново, ул.”Ксилифорска” 1“В”