РЕГИСТЪР ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ СДЕЛКИ  - 2002 ГОД.

Данни за обекта Купувач Начална цена Заплатена цена/ вноска Дължима част
в лв. в USD в лв. в USD в USD До
1 2 3 4 5 6 7 8

9

1 Кабинет 101 ЕТ "ИППМП - д-р Златка Ангелова" -В.Т-во 6 831,95 38,5/инв./ 3 148

17,83

683,19

38,5

314,8

17,83

2 833,20$ 29.12.11
2 Кабинет 102 ЕТ "ИППМП - д-р Нина Денчева" -В.Т-во 5 937,80 40,5/инв./ 2736

18,75

593,78

40,50

273,60

18,75

2 462,40$ 29.12.11
3 Кабинети 103,104, 105 и 109 ГППМП - "ВИТА2000"ООД Велико Търново 22 854,90 243,5/инв./ 10531 112,73 2 290,00 243,50 1 055,18 112,73 9475,82$ 29.12.11
4 Кабинети 106 - 108 ; 210-217 ГППМП - "ЗДРАВЕ"ООД Велико Търново

72 313,86

475,5/инв./

33 176 220,14 7231,31 475,50 3 317,60 220,14 65081,75$ 29.12.11
5 Кабинети 110-117 ГППМП - "БИОТОН"ООД Велико Търново 67 029,52 643/инв./ 30 752 297,69 6 702,95 643,00 3 075,20 297,69 27676,80$ 29.12.11
6 Кабинет 120 ЕТ"ИПСМП- д-рИво Найденов" -Велико Търново 5 946,49 17,00/инв./

2740

7,87

594,65

17,00

274,00

7,87

2 466,00$ 29.12.11
7 Кабинети 126-128 ЕТ"ИППМП -д-р Тишкова " ЕТ"ИППМП-д-р Павлова" 20 055,28 9 241 2005,52

924,10

2 000,00

6 316,90$ 29.12.11
8 Кабинет 129 ЕТ"АИПСМП -д-р Серафи-мова " Велико Търново

18861,64

65,50/инв./

8 691

30,33

1 886,16 65,50

869,10

30,33

7 821,90$ 29.12.11
9 Кабинети 201 -209 "ХИПОКРАГЮОД Велико Търново 60 016,09 454/инв./ 27 654 210,18 6 002,00 454,00 2 765,58 210,18 2 488,42$ 29.12.11
10 Кабинет235 АИПСМП - д-р Цанков и

други

6 287,21 44/инв./ 2 897

20,37

628,72

44,00

2 89,70 20,37 2 607,30$ 29.12.11
11 Кабинети 236,238 и 239 "ХЕЛИОС"ООД Велико Търново 16 975,70 159/инв./ 7 822

73,60

1 697,57 159,00 782,20

73,60

7 039,80$ 29.12.03
12 Кабинет 301 АИПСМП - д-р Чернев Велико Търново

8 027,56 7,50/инв./

3687

3,47

802,76

7,50

368,70

3,47

3 318,30$

29.12.11

13 Кабинети 309 и 312 "АУРА "ООД - Велико Търново

33 393,64

1 5387

3 340,00

1 538,99

13848,01$

29.12.11

14 Кабинет 310 ИППМП -д-р Д.Ганчева Велико Търново

6 434,79

6,00

2 965

2,78

643,48

6,00

269,50

2,78

2 668,50$

29.12.11

15 Кабинет 311 ИППМПАГ -д-р В.Стоянова Велико Търново

6 434,79

6,00

2965

2,78

643,48

6,00

269,50

2,78

2 668,50$

29.12.11

16 Кабинети 327331 ЕТ" АМИППМП -д-р Б. Михайлов" Велико Търново

12 374,77 37,00

5 702

17,13

1 238

37,00

570,44

17,13

5 131,50$

29.12.11

17 Кабинети 401 -406 "ХЕРА - 2000" ООД Велико Търново

40 002,05 278/инв./

18 432

128,7

4 000,20 278,00

1 843,20

128,7

16588,80$

29.12.11

18 Кабинет 425 "ЦЕНТРОМЕД"ЕООД Велико Търново

28 946,79 49/инв./

13338 22,69

2 894,68 49,00

1 333,80 22,69

12004,20$

29.12.11

19 "ДКЦ I "ЕООД "ДКЦ - Медико"АД Велико Търново

810 320,43

372 174,4

101 290,05

46 521,80

325652,6$

29.12.11

20 Кабинети 2,3 и 4 гр.Килифарево ИППМП -д-р Мичорова Велико Търново

9 110,80 86/инв./

4110,0 39,81

9 11,08 86,00

411,0 39,81

3 699,00$

29.12.11

21 ПИ с училищна сгр. физ.салон и котелно ул."Дратоман"16 "АРКУС"АД гр.Лясковец

203 868,40

91 874

101 934,2

45 937

45 937$

27.03.03 на равни м.вн.

22 Магазин на ул. "С. Велики" № 6 "Б" Евгени Христов Колев ул."Полтава"9,гр.В.Т-во

21 319,56

9 696

21 319,56

9 696

-

10.10.02

23 Прием.пункт за хим. чист. наул." Н. Габровски"№ 43 ЕТ"АМИКС - Анета Йорданова" -В.Т-во

55 530,82

26 158

55 530,82

26 158

-

-

24 Магазин 109-3 /60-3/ ул."Н. Габровски" 58 Пепи Асенов Герасимов ул."Ю.Гагарин"8,гр.В.Т-во

29 162,99

13 703

34 477,16

16 200

-

-

25 Работилница на ул."Проф.Янулов"1-Г Христо Недялков Христов "М.Габровска" б"Б",В.Т-во

16 995,23

8 156

8870,61

8 157

3 900$

25.12.02

26 Магазин 109-4 наул. Н. Габровски № 58 Георги Райков Илиев , ул." Ф. То- тю"№19 вх."В" ап.11 , В. Търново

41 126,5

20 565

41 128,50

20 566

-

-

27 Магазин на ул. "С. Велики" № 6Е Живко Христов Жеков, ул. "К.и Методий"№ 22, Нови пазар

19740

9815

20 000,00

9 944,6

-

-

28 Кафе -сладкарница на ул. "Оборище"№10 "Ж" Живко Христов Жеков, ул. "К.и Методий"№ 22, Нови пазар

19 130

9512

19 200,00

9 546,6

-

-

29 Помещение на ул. . "Оборище" № 12 "Ж" Живко Христов Жеков, ул. "К.и Методий"№ 22, Нови пазар

18750

9 323

18800,00

9 347,93

-

-

30 Обект 1 от маг. 22 на ул. "В.Левски"№ 12 "Микра"ООД, ул."В. Левски" № 27 , В. Т-во

81 167

40799

136947,0

68 836,61

-

-

31 Обект 3 от маг. 22 на ул. "В.Левски"№ 12 "Микра"ООД, ул."В. Левски" № 27 , В. Т-во

69878

35124

139670

70 205,33

-

-

32 Обект 2 от маг. 22 на ул. "В.Левски"№ 12 ЕГ 'АИВА-92 Ат.Иванов", ул. "Мармарлийска"11 вх. "Б" В. Т-во

47588

23774

128 000

63 946,60

-

-

33 Магазин на ул. "Оборище" № 6 Т" Красен Стоянов Николов, ул. К.Величков"№ "А, Нови пазар

13654

6789

16750

8328,61

-

-

34 Магазин на ул. "Оборище" № 6 "Ж" Красен Стоянов Николов, ул. К.Величков"№ "А, Нови пазар

16620

8263

22500

11 187,68

-

-

35 Магазин на ул. "Оборище" № 12 "Г" Георги Боянов Цветков ,

ул."Лазерна " 5"А",В.Търново

13 340

6 728

14 707

7 418

-

-

36 Магазин на ул."Никола

Пиколо" № 4 "Д"

Панчо Пенев Янков

ул."Т.Иванов" 3 "А",В.Търново

14 796

7 420

14 800

7 422

-

-

37 Магазин на ул."Никола

Пиколо" № 4 "В"

Стоян Йорданов Недев

ул."Н.Пиколо" 6"Д",В.Търново

6 053

3 053

3 035

1 531

3 035 лв.

11.10.03

38 Помещения на ул."Проф.

Илия Янулов" 3 "А"

Ромян Стефанов Стефанов

ул."Проф. Илия Янулов" 3 "Б"

Илия Янулов" 3 "А"

12 400

6 180

12 402

6 181

-

-

39 Дял І от 3 ет. произв. сграда на цех "Метал" "Олимпик АМ"ООД -Стефан Ангелов ,ул."Др.Цончев"16"В"

16 260

8 173

9757

4904

6 505 лв.

7.11.03

40 Офис № 6 на

ул."Васил Левски" 21

Радослав Николаев Косев

ул."Симеон Велики" 1 "Б"

18 373

9 421

18 373

9 421

-

-

41 Помещение за услуги № 8 на ул."Васил Левски" 21 Верка Стефанова Николаева

ул."България" 33 "В"

15 996

8 202

15 999

8 204

-

-

42 Дял ІІ от 3 ет. произв. сграда на цех "Метал" "Олимпик АМ"ООД -Стефан Ангелов ,ул."Др.Цончев"16"В"

44 380

22 385

27 111

13 674

27 111 лв.

19.11.03

   

ВСИЧКО

2056933,76

964488,25

1030041,5

447227,02

573686,7$

36 651 лв.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА :

1. Сделките от № 1до № 26 са сключвани в левовата равностойност на щатския долар. Стойността в левове е изчислена чрез умножаване на цената в USD по централния курс на БНБ в деня на плащането.

2. Сделките от № 27 до № 42 са сключвани в лева. Стойността в USD е изчислена чрез разделяне на цената в лева на централния курс на БНБ в деня на плащането.

 

 

                                                                 Изп. директор на ОбАП :

                                                                                      / инж. В.Байнов/