РЕГИСТЪР ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ СДЕЛКИ  - 2003 ГОД.

ДАННИ ЗА ОБЕКТА КУПУВАЧ Начална цена Цена по

договор

Приходи от сделки

в лева

Дълж. част Цена по дог.
в

лева

в

лева

заплатена

цена

начална

вноска

лева

срок

нач.цена

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Автоспирка,преустр. в търг.обект -с.Вонеща вода, ЗП - 89 кв.м. Янко Величков Първанов

с.Вонеща вода, ул."Четвърта" 1, вх."Б"

6 100 6 101,00 6 101,00 - - 100,01

2.

Магазин ,ул.”Полтава"№ 9"Е",ЗП– 58 кв.м. "Грейс"ООД -В.Търново

ул."В.Преслав" №6"Б",ап.4

13 300 26 666,66 26 666,66 - - 200,50

3.

Кафе на ул."Н.Пиколо" 29, ЗП - 126 кв.м. "Хинат" ЕООД-В.Търново

ул."Д.Благоев" 9,вх."А"

31 800 31 850,00 31 850,00 - - 100,15

4.

Офис № 5,ул."В. Левски"21, ЗП -15 кв.м. Румен Стефанов Кьорчев

ул."Ил.Драгостинов" 7"В"

9 634 *

с разср.пл

9 717,00

с разср.пл.

- 4 963,00 4 754,00

изплатена

100,80

5.

Офис № 1,ул."В.Левски"21, ЗП -13 кв.м. Дорина Люб. Кукумеева

ул."Оборище" 4,ап.14

11 607 12 244,00 12 244,00 - - 127,09

6.

Офис № 3, ул."В. Левски"21, ЗП- 15 кв.м. Константин Ст.Денев

ул."Д.Найденов" 34 "А"

9 634

с разср.пл

9 637,00

с разср.пл.

- 4 819,00 4 818,00

изплатена

100,03

7.

УПИ VІІ,кв.350 със сграда - земя-715 м2

и РЗП- 221 м2

ЕТ "П.Спасов-Пламен Спасов",В. Търново, ул. "С.Велики"8"Д" 55 825

с разср.пл

56 102,00

с разср.пл.

- 28 052,00 28 050,00

изплатена

100,49

8.

Офис № 4,ул."В.Левски"21, ЗП- 14 кв.м. "Нина Консулт"ЕООД, В. Т-во ,ул."Хр.Иванов "14 9 440 9 450,00 9 450,00 - - 100,10

9.

Средновековни кули южно до "Владишки мост", РЗП - 86 кв.м. "Имоти мениджъмнт" ЕООД ,София."Средец"

ул."Ив.Вазов" 30

11 874 12 847,00 12 874,00 - - 108,42

10.

М-н № 13,ул."В.Левски"21, ЗП - 24 кв.м. Цонко Стоянов Цонев

ул."В.Левски" 21,вх."А"

11 900

с разср.пл

11 901,00

с разср.пл.

- 6 000,00 5 901,00

изплатена

100,00

11.

М-н № 14 ул."В.Левски"21,ЗП - 20 кв.м. Цонко Стоянов Цонев

ул."В.Левски" 21,вх."А"

10 185

с разср.пл

10 186,00

с разср.пл.

- 6 118,00 4 068,00

изплатена

100,00

12.

Пом. /изток/ "Проф.Ил. Янулов"1”Б”, ЗП-32 кв.м Теодора Генова Бойчева

ул."Тракия" 20, вх. "Б"

4 340

с разср.пл

4 340,00

с разср.пл.

- 2 200,00 2 140,00

до 26.3.04

100,00

13.

Помещ. за услуги 7

ул.” В.Левски" № 21,

ЗП – 45 кв.м.

Верка Стефанова Николаева,ул. "България" № 33,вх. "В"ап. 16 12 832

с разср.пл

12 832,00

с разср.пл.

- 6 418,00 6 416,00

до 10.4.04

100,00

14.

Бар с интернет клуб

ул. “М. поле"№ 21 ,

ЗП – 232 кв.м.

СМДЛ "д-р Мирослав Карамелски”, ул. "Козлодуй" № 17,

гр.В.Търново

81 097 81 097,00 81 097,00 - - 100,00

15.

Магазин № 1 на ул. “Хр.

Ботев" № 13,ЗП- 46 кв.м.

Цанко ИвановАлександров

ул."Княз Дондуков"№ 27

38 685 100 000,00 100 000,00 - - 258,50

16.

Магазин № 2 на ул.”Хр. Ботев" № 13,ЗП- 55 кв.м. Цанко ИвановАлександров

ул."Княз Дондуков"№27

49 906 100 000,00 100 000,00 - - 200,37

 

17.

Механа "Сам. среща" ул.”Г.Раковски" 33

ЗП – 48 кв.м.

Ичко Лозев Лозев,

ул. "Шипка " № 9,

гр.В.Търново

39 326 39 350,00 39 350,00 - - 100,06

18.

М-н № 10, ул. "В. Левски" № 21,ЗП-23 кв.м. "Вали компютърс" ООД,

ул." Самуил" № 6

10 488

с разср.пл

10 489,00

с разср.пл.

- 5 244,50 5 244,50

до 10.5.04

100,00

19.

М-н № 11, ул. "В. Левски" № 21,ЗП-23 кв.м. "Вали компютърс" ООД,

ул." Самуил" № 6

12 914

с разср.пл

12 915,00

с разср.пл.

- 6 457,50 6 457,50

до 10.5.04

100,00

20.

М-н № 12, ул. "В. Левски" № 21,ЗП – 22 кв.м. "Вали компютърс" ООД,

ул." Самуил" № 6

12 172

с разср.пл

12 173,00

с разср.пл.

- 6 086,50 6 086,50

до 10.5.04

100,00

21.

УПИ VІІ, кв. 237

площ – 1 662 кв.м.

"Контакт инвест холдинг" ЕООД, ул. “Ив.Вазов" 1 55 311 55 321,00 55 321,00 - - 100,01

22.

Дял ІІІ от 3-ет. сграда на цех "Метал " ,Картала”,

ЗП – 576 кв.м.

"Олимпик АМ"ООД ,

ул. С. Велики" № 1 вх. "В" В. Търново

45 310

с разср.пл

45 310,00

с разср.пл.

- 22 655,00 22 655

до 9.6.04

100,00

23.

Дял ІV от 3-ет. сграда на цех "Метал”,”Картала “, ЗП – 587 кв.м. "Олимпик АМ"ООД ,

ул. С. Велики" № 1 вх. "В" В.Търново

29 750

с разср.пл

29 750,00

с разср.пл.

- 14 875,00 14 875,00

до 9.6.04

100.00

24.

Бивша занималня на ул. "М. Габровска" №4

ЗП – 56 кв.м.

Даниел Пенев Радински , ул. "Др. Цончев" № 2,

гр.В.Търново

4 877 4 877,00 4 877,00 - - 100.00

25.

Офис № 2 на ул."В. Левски" №21, ЗП - 48 кв.м. Мери Алекс. Цанева,

ул. "Тракия" № 1 ап. 5

28 945 28 945,00 28 945,00 - - 100.00

26.

Магазин № 4 на ул. "Освобождение"№ 48

ЗП – 66 кв.м.

"Ваци" ЕООД - В. Т-во ,

ул. "Краков" № 8,"Б", ап.23

11 810 11 847,00 11 847,00 - - 100,31

27.

Склад в супермаркет

"Чолаковци"

ЗП - 1 571м2

ЕТ"Еню Павлов",В.Т -во

ул."Хр.Донев" 9

28 165

с разср.пл

28 165,00

с разср.пл.

- 14 085,00 14 080,00

до 3.7.04

100,00

 

28.

Помещение на ул. "Д. Найденов" №127 "Б",

ЗП -38 кв.м.

Кирил Енев Павлов - ул. "Хр. Донев" № 9 5 348 5 348,00 5 348,00 - - 100,00

 

29.

Аптека - част от б. занималня на ул. "Проф. Ил.Янулов" № 3 "Д"

ЗП – 42 кв.м.

Иван Ненов Грошков

ул. "Проф.Ил.Янулов" 3 "Д"

9 622 9 623,00 9 623,00 - - 100,01

30.

Търг. обект -част от б. занималня на ул. "Проф.

Ил. Янулов" № 3 "Д"

ЗП – 34 кв.м.

Иван Ненов Грошков

ул. "Проф.Ил.Янулов" 3 "Д"

7 108 7 110,00 7 110,00 - - 100,01

31.

Магазин на ул.”Драго- ман"№ 2,ЗП – 34 кв.м. Даниел Пенев Радински

ул. Др. Цончев" № 2

7 354 10 001,00 10 001,00 - - 135,99

32.

Склад № 9 на ул."В.Левски" № 21, ЗП - 22 кв.м. Мери Александрова Цанева- ул. "Тракия"№ 1 4 650 5 581,00 - 2 850,00 2 731,00

изплатена

120,02

33.

Магазин № 1 на ул. "Освобождение" № 48 "А"

ЗП – 120 кв.м.

Антон Христов Петков ,гр. Русе, ул."Згориград"66, вх.8 17 328 17 335,00 17 335,00 - - 100,04

34.

Магазинн № 2 на ул. "Освобождение"№ 48"А"

ЗП - 151 кв.м.

Иван Георгиев Григоров

ул. "Козлодуй" №13 ап.13

22 136 22 143,00 22 143,00 - - 100,03

35.

Магазинн № 3 на ул. "Освобождение"№ 48"А"

ЗП – 138 кв.м.

Иван Георгиев Григоров

ул. "Козлодуй" №13 ап.13

20 832 20 839,00 20 839,00 - - 100,03

36.

М-н № 2 от сграда на пазар "Бузлуджа", 25кв.м. Иво Цанев Иванов,

ул. "К.Паница" № 7 вх."Б"

15 950 28 500,00 28 500,00 - - 178,68

37.

М-н № 4 от сграда на пазар "Бузлуджа", 37 кв.м. ЕТ"ИКИ-Иван Капара -шев", ул. "Ч.връх" № 64 25 610 33 333,33 33 333,33 - - 125,26

38.

М-н № 5 от сграда на пазар "Бузлуджа", 23 кв.м. Сийка Георгиева Иванова,

ул. “Г.Измирлиев" 7,ап.17

9 890 20 051,00 20 051,00 - - 202,74

39.

М-н № 8 от сграда на пазар "Бузлуджа", 46 кв.м. ЕТ "Здраве- Иванка Живкова",ул. “Хр. Донев"7 27 480 40 100,00 40 100,00 - - 145,92

40.

М-н № 3 от сграда на пазар "Бузлуджа", 66 кв.м. "Статус – 98" ООД,

ул.”Хр. Ботев"№ 2

38 710 39 711,00 39 711,00 - - 102,58
  ВСИЧКО   859 245 1 033 814,99 774 716,99 130 821,50 128 276,5 120,31
  ПРИХОДИ ОТ ЦЕНА И НАЧ. ВНОСКИ    

905 538,49

   

 

* При разсрочено плащане началната вноска е 50% от договорената цена , лихвата е в размер на ОЛП + 10 пункта върху неиздължената част,а срокът за издължаване – до 12 месеца от сключване на договора

 

06.1.2004 г.                                                    Изп. директор на ОбАП :

                                                                                                        / инж.В.Байнов/