РЕГИСТЪР ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ СДЕЛКИ  - 2005 ГОД.

ДАННИ ЗА ОБЕКТА КУПУВАЧ

с договор от ……

Начална цена Цена по

договор

Приходи от сделки

в лева

Дълж. част Дог.цена

________

лева

лева

заплат.

цена

начална

вноска

лева

срок

нач.цена

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 “ УПИ І – 470 в кв.17 със сграда” на ул.”Тр.Саралиев”

в гр.Килифарево – собств.

на Община В.Търново

“Телематик инженеринг”

ЕООД,гр.В.Търново

ул.”Н.Габровски”55”А”

договор от 31.01.2005 г.

6 983 6 983 6 983 - - 100,00
2 Обособ. произв.обект № 3 ,

заедно с ид.ч. от УПИ ІІ ,кв. 223”А”- кв.”Асенов” – об. част от “Десислава”ЕООД

Тодорка Маринова Митева

гр.В.Търново,ул.”Ален мак” 6”А”,вх.А,ап.6

договор от 10.02.2005 г.

25 705 34 205 34 205 - - 133,07
3 Обособ. произв.обект № 2 ,

заедно с ид.ч. от УПИ ІІ ,кв. 223”А”- кв.”Асенов” – об. част от “Десислава”ЕООД

“Ангара”ЕООД – В.Търново

ул.”В.Ботева”№3,вх.”Б”,ет.5

договор от 21.02.2005 г.

17 763 33 263 33 263 - - 187,26
4 Обособ. произв.обект № 3 ,

заедно с ид.ч. от УПИ ІІ ,кв. 223”А”- кв.”Асенов” – об. част от “Десислава”ЕООД

“Еднократна употреба” ЕООД – В.Търново,

ул.”Магистрална” № 8,ет.7

договор от 24.02.2005 г.

31 554 32 554 32 554 - - 103,17
5 Офис № 4 на І-ви етаж от “Администр.-производствена сграда” ,ул. “Ниш” 7– собств.

на Община В.Търново

“Кулинан - 96” ООД

гр.Велико Търново

бул.”България”№ 68 “А”

договор от 28.03.2005 г.

11 842 12 142 12 142 - - 102,53
6 “Занаятч. работ. с приемна-магазин № 5” на І-ви етаж от “Администр.-производствена сграда” ,ул. “Ниш” 7– собств.

на Община В.Търново

“Кулинан - 96” ООД

гр.Велико Търново

бул.”България”№ 68 “А”

договор от 28.03.2005 г.

91 625 93 625 93 625 - - 102,18
7 Магазин № 11 на І-ви ет. със склад в сутерена” на ”Адми- нистративно -производствена сграда”,ул. “Ниш” 7– собств.

на Община В.Търново

“ЕКО ЛЕС”ЕООД

гр.Велико Търново

ул.”Киприян” № 8

договор от 30.03.2005 г.

18 707 19 207 19 207 - - 102,6
8 Помещения в сутерена на бл.3 от б. гр.поликлиника,

ул.”Марно поле” 21 -собств.

на Община В.Търново

Деница Абаджиева-Витано

ва ,гр.В.Търново ,

ул. “10 февруари” 10

договор от 07.04.2005

55 118 55 118 55 118 - - 100,00
9 Поземлен имот № 260003 с

плувен басейн и тенис-корт

м.Киряковото,гр.Килифарево

собств. на Община В.Търново

“ЕЛКОМ” ЕООД

гр.Велико Търново

ул.”Оборище” № 10

договор от 14.04.2005

15 480 22 480 22 480 - - 145,22
10 Офис № 3 на ІІІ етаж от “Администр.-производствена сграда” ,ул. “Ниш” 7– собств.

на Община В.Търново

“СТРОЙКО”ООД

гр.Трявна,

ул.”Индустриална” № 1

договор от 13.05.2005

25 800 26 800 26 800 - - 103,88
11 Офис № 4 на ІV етаж от “Администр.-производствена сграда” ,ул. “Ниш” 7– собств.

на Община В.Търново

“СТРОЙКО”ООД

гр.Трявна,

ул.”Индустриална” № 1

договор от 13.05.2005

9 260 9 260 9260 - - 100,00

12 Офис № 1 на ІV етаж от “Администр.-производствена сграда” ,ул. “Ниш” 7– собственоност

на Община В.Търново

Йовко Добрев Йовков

гр.Велико Търново

ул.”Охрид” № 3,вх.”А”

договор от 20.05.2005

22 740 22 740 22 740 - - 100,00
13 Офис № 4 на ІІІ етаж от “Администр.-производствена сграда” ,ул. “Ниш” 7– собственост

на Община В.Търново

Йовко Добрев Йовков

гр.Велико Търново

ул.”Охрид” № 3,вх.”А”

договор от 20.05.2005

25 940 25 940 25 940 - - 100,00
14 УПИ ІІ ,кв.49 с построени в него сгради, гр.Килифарево,

ул.”Ст.Парасков” 1 - собств.

на Община В.Търново

Пламен Стефанов Спасов

гр.Велико Търново

ул.”С.Велики” № 8,вх.”Д”

договор от 28.05.2005

7 608 7 608 7 608 - - 100,00
15 Магазин на ул.”Теодосий Търновски” № 25,вх.”Г” - собственост на Община В.Търново Меляйдин Икбал Хюсмен

гр.Велико Търново

ул.”Д.Найденов” № 57

договор от 28.05.2005

35 079 42 579 42 579 - - 121,38
16 Магазин на ул.”Теодосий Търновски” № 25,вх.”Д” - собственост на Община В.Търново Меляйдин Икбал Хюсмен

гр.Велико Търново

ул.”Д.Найденов” № 57

договор от 28.05.2005

24 462 24 462 24 462 - - 100,00
17 Помещение /бивш клуб/ на

ІІ ет. в суперм.”Бузлуджа”

собственост на Община В.Търново

ЕТ с фирма “ДИДИ-13-ДЯНКО ОЧКОВ”, гр. В. Търново, ул. “ Яворов” 10

договор 20.06.2005

50 500 65 500 65 500 - - 129,70
18 Офис № 3 на І етаж от “Администр.-производствена сграда” ,ул. “Ниш” 7– собственост

на Община В.Търново

Иво Цанев Иванов – гр. Велико Търново, ул.

“Н. Паница” № 7 вх. “Б”

ап. № 7 – договор от

1.07.2005 година

12 124 12 124 12 124 - - 100,00
19 УПИ ІV кв. 99 по плана на с. Шемшево със сграда незавършен обект на строителството - собственост

на Община Велико Търново

Деян Михайлов Мирчев- гр. В. Търново,

ул. “Хр. Донев” № 6 ет.2

ап. 3 – договор от 1.07.2005

година

21 642 21 642 21 642 - - 100,0
20 Офис № 1 на ІІІ етаж от “Администр.-производствена сграда” ,ул. “Ниш” 7– собственост на Община В.Търново Йовко Добрев Йовков

гр.Велико Търново

ул.”Охрид” № 3,вх.”А”

договор от 16.08.2005 г

95 782 95 782 95 782 - - 100,00
21 Офис № 10 на І етаж от “Администр.-производствена сграда” ,ул. “Ниш” 7– собственост на Община В.Търново Генчо Русев Леков .гр. Велико Търново

ул. “Т. Балина “№ 2 –

договор от 14.09.2005 г

11 967 12 467 12 467 - - 104,20
22 Магазин за месо на ул.”Теодосий Търновски “ №25 ”Г- собственост на Община Велико Търново ЕТ с фирма ”ЕГЕ-93 Сали Шишков”, гр. В. Търново

ул. “Сливница “ № 86 с договор от 7.11.2005 г

79 242 79 242 39 621 - 39 621

7.11.2006

100,00
23 Офис № 8 на І етаж от “Администр.-производствена сграда” ,ул. “Ниш” 7– собственост на Община В.Търново ЕТ с фирма “ ИППМП д-р

Радослав Радев” , гр. В. Търново”, ул. Плиска “ № 1 вх. “Б” ет. 1 .ап. 1-

договор 7.11.2005

12 035 12 535 12 535 - - 104,10
24 Магазин за промишлени стоки на ул.”Теодосий Търновски “ №25 ”В- собственост на Община В.Търново

 

ЕТ с фирма ”ЕГЕ-93 Сали Шишков”, гр. В. Търново

ул. “Сливница “ № 86 с договор от 7.12.2005 г

35 185 35 185 35 185 - - 100,00
25 УПИ Х – 204 от кв. 26 по плана на с. Пчелище с построена в него сграда

/бивше училище/

Даниел Андреев Маринов –

гр. Велико Търново, ул. Димитър Буйнозов” № 4 ап. 24, договор от 12.12.2005

3 240 9 540 9 540 - - 294,40
26 Магазин за промишлени стоки на ул.”Теодосий Търновски “ №25 ”Е”- собственост на Община В.Търново Меляйдин Икбал Хюсмен

гр.Велико Търново

ул.”Д.Найденов” № 57

договор от 16.12.2005

40 270 41 270 41 270 - - 102,5
  Всичко за 2005 година

-

787 653

855 253

815 632

-

39 621

108,58