НОРМАТИВНА УРЕДБА

 

I. Нормативна уредба на приватизацията

II. Вътрешна нормативна уредба на приватизационния процес в общината