ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  - Партида В

Данни за обособени части от общински търговски дружества(ОТД), общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на ОТД, които се използват за стопански цели, както и обекти на строителството, невключени в имуществото на ОТД, приватизирани след влизане в сила на ЗПСК
 

Наименование и адрес

Наименование и адрес

2002 година
1 Поземлен имот с училищна сграда, физкултурен салон и сграда - котелно 2 Магазин - В.Търново; ул.”Симеон Велики” 6 “Б”
3 Приемателен пункт за химическо чистене 4 Обособен обект 3 от Магазин 109 /бивш 60/
5 Работилница ; В.Търново; ул.”Проф.Илия Янулов” № 1 “Г” 6 Обособен обект 4 от Магазин 109 /бивш 60/
7 Магазин ; В.Търново; ул.”Симеон Велики” № 6 “Е” 8 Кафе - сладкарница; В.Търново; ул.”Оборище ” № 10 “Ж”
9 Помещение; В.Търново; ул.”Оборище ” № 12 “Ж” 10 Обект № 1 от магазин 22; В.Търново; ул.”Васил Левски “ № 12
11 Обект № 3 от магазин 22; В.Търново; ул.”Васил Левски “ № 12 12 Обект № 2 от магазин 22; В.Търново; ул.”Васил Левски “ № 12
13 Магазин; В.Търново; ул.”Оборище ” № 6 “Г” 14 Магазин; В.Търново; ул.”Оборище ” № 6 “Ж”
15 Магазин; В.Търново; ул.”Оборище ” № 12 “Г” 16 Магазин / източен/; В.Търново; ул.”Никола Пиколо” № 4 “Д”
17 Магазин / западен/ В.Търново; ул.”Никола Пиколо” № 6 “Д” 18 Помещение; В.Търново; ул.”Проф.Илия Янулов” № 3 “А”
19 Дял І от 3 етажна производствена сграда; кв.”Картала” – цех “Метал” 20 Офис № 6; В.Търново; ул.”Васил Левски” 21
21 Помещение № 8; В.Търново; ул.”Васил Левски” № 21 22 Дял ІІ от 3 етажна производствена сграда; кв.”Картала” – цех “Метал”
2003 година
23 Автоспирка, преустроена в търговски обект; с.Вонеща вода 24 Магазин; гр.В.Търново; ул.”Полтава” № 9 “Е”
25 КАФЕ; гр.В.Търново; ул.”Никола Пиколо” № 29 26 ОФИС №5; гр.В.Търново; ул.”Васил Левски” № 21 
27 ОФИС №1; гр.В.Търново; ул.”Васил Левски” № 21 28 ОФИС №3; гр.В.Търново; ул.”Васил Левски” № 21
29 УПИ VІІ в кв.350 със сграда; гр.В.Търново; кв.”Бузлуджа” 30 ОФИС № 4; гр.В.Търново; ул.”Васил Левски” № 21
31 Средновековни кули; гр.В.Търново; южно от “Владишки мост” 32 Магазин №13; гр.В.Търново; ул.”Васил Левски” 21
33 Магазин №14; гр.В.Търново; ул.”Васил Левски” 21 34 Помещение /изток/; гр.В.Търново; ул.”Проф.Илия Янулов” № 1 “Б”
35 Помещение за услуги №7; гр.В.Търново; ул.”Васил Левски” 21 36 Бар с интернет клуб; гр.В.Търново; ул.”Марно поле ” 21
37 Магазин № 1; гр.В.Търново; ул.”Христо Ботев “ 13 38 Магазин № 2; гр.В.Търново; ул.”Христо Ботев “ 13
39 Механа “Самоводска среща”; гр.В. Търново; ул.”Г.С.Раковски“ 33 40 Магазин № 10; гр.В.Търново; ул.”Васил Левски” 21
41 Магазин № 11; гр.В.Търново; ул.”Васил Левски” 21 42 Магазин № 13; гр.В.Търново; ул.”Васил Левски” 21
43 УПИ VІІ , кв. 237 – за търговия и услуги; гр.В. Търново 44 Дял ІІІ част от ІІ етаж на производствена сграда на цех “Метал” гр.В.Търново; кв.563 - Картала
45 Дял ІV част от ІІ етаж на производствена сграда на цех “Метал” ; гр.В. Търново; кв.563 - Картала 46 Бивша занималня; гр.В. Търново; ул.”Мария Габровска” № 4 “Г”
47 Офис № 2; гр.В.Търново; ул.”Васил Левски” 21 48 Магазин № 4; гр.В.Търново; ул.”Освобождение” № 48“А”
49 Склад; гр.В. Търново; супермаркет кв. “Чолаковци” 50 Помещения ; гр.В.Търново; ул.”Димитър Найденов” №127 “Б”
51 Аптека ,част от б.читалня; гр.В.Търново; ул.”Проф. Илия Янулов ” № 3 “Д” 52 Търговски обект ,част от б.читалня; гр.В. Търново; ул.”Проф. Илия Янулов ” № 3 “Д”
53 Магазин; гр.В. Търново; ул.”Драгоман ” № 2 54 Склад № 9; гр.В.Търново; ул.”Васил Левски” 21
55 Магазин № 1; гр.В.Търново; ул.”Освобождение” № 48 “А” 56 Магазин № 2; гр.В.Търново; ул.”Освобождение” № 48 “А”
57 Магазин № 3; гр.В.Търново; ул.”Освобождение” № 48 “А” 58 Магазин № 2 от комбинирана сграда; гр.В. Търново; микропазар кв.”Бузлуджа”
59 Магазин № 4 от комбинирана сграда; гр.В. Търново; микропазар кв.”Бузлуджа” 60 Магазин № 5 от комбинирана сграда; гр.В.Търново; микропазар кв.”Бузлуджа”
61 Магазин № 8 / аптека/ от комбинирана сграда ; гр.В. Търново; микропазар кв.”Бузлуджа”   62 Магазин № 3 от комбинирана сграда; гр.В.Търново; микропазар кв.”Бузлуджа”
2004 година
63 Западен корпус от б.детска градина “Славейче” , преустроен в пералня; гр.В.Търново; ул.”Симеон Велики” № 7 64 ПОМЕЩЕНИЯ / подблокови /; гр.В.ТЪРНОВО; ул.”Проф.Илия Янулов” 3 “Г ”
65 УПИ V със сгради; гр.В.ТЪРНОВО; кв.”Асенов “ 66 Бръснаро – фризьорски салон; гр.В.ТЪРНОВО; ул.”Ксилифорска” 1 “В”
67 Поземлен имот със стопански постройки; с.Райковци 68 УПИ ІІ , кв.35; Велико Търново; ул.”Освобождение”
69 УПИ ІІІ , кв.35; Велико Търново; ул.”Освобождение” 70 УПИ VІ , кв.35; Велико Търново; ул.”Освобождение”
71 УПИ І , кв.370; Велико Търново; кв.”Картала” 72 УПИ ІІ , кв.370; Велико Търново; ул.”Освобождение”
73 УПИ ІІІ , кв.356; Велико Търново; кв.”Бузлуджа” 74 УПИ VІІ , кв.356; Велико Търново; кв.”Бузлуджа”
75 Аптека № 14, обособен обект от комбинирана сграда на микропазар в кв.”Бузлуджа”; Велико Търново; кв.”Бузлуджа” 76 УПИ ІІ със сгради – кв.223 – част от цех “Метал”; Велико Търново; кв.”Асенов”
77 Поземлен имот с автобусна спирка, преустроена в търговски обект; с.Райковци , община Велико Търново 78 ОБЕКТ 1 / ОФИС 1 – ИЗТОК / , гр.Велико Търново, ул.”Марно поле” № 4
79 ОБЕКТ 2 / ОФИС 2 –ЗАПАД/, гр.Велико Търново, ул.”Марно поле” № 4 80 БИВШ ПИОНЕРСКИ ДОМ, гр.Дебелец, ул.”Патриарх Евтимий Търновски” 18
81 МАГАЗИН, гр.Велико Търново, ул.”Стефан Стамболов ” 58 82 ПОМЕЩЕНИЕ /Бивша детска консултация/, гр.Велико Търново, ул.” Велики Преслав ” № 4
2005 година
83 УПИ - 470 от кв. 17 със сграда, гр.Килифарево, ул.”Трифон Саралиев” 24  84 ОБОСОБЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ 3 , заедно с 460 / 1566 ид.ч. от УПИ ІІІ ,кв.223 “А”, гр.Велико Търново, кв. “Асенов” – “Тенекеджийски цех”
85 ОБОСОБЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ 2 , заедно с 448 / 1566 ид.ч. от УПИ ІІІ ,кв.223 “А”, гр.Велико Търново, кв. “Асенов” – “Тенекеджийски цех” 86 ОБОСОБЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ 1 , заедно с 658 / 1566 ид.ч. от УПИ ІІІ ,кв.223 “А”,  гр.Велико Търново, кв. “Асенов” – “Тенекеджийски цех”
87 “Офис 4 на първи етаж“, обособена част от “Административно– производствена сграда”, гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7 88 “Занаятчийска работилница с приемна-магазин № 5 на първи етаж”, обособена част от “Административно– производствена сграда”, гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7
89 “Магазин № 11 на първи етаж със склад № 1 в сутерена “, обособена част от “Административно–производствена сграда”, гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7 90 ПОМЕЩЕНИЯ В СУТЕРЕНА НА БЛ.3 ОТ СГРАДА / БИВША ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА /, гр.Велико Търново, ул.”Марно поле” № 21
91 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 260002, С ПЛУВЕН БАСЕЙН И ТЕНИС КОРТгр.Килифарево,  м. “Киряковото” 92 Офис 3 на трети етаж , обособена част от “Административно–производствена сграда”, гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7
93 Офис № 7 на четвърти етаж , обособена част от “Административно– производствена сграда”, гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7 94 Офис № 1 на четвърти етаж , обособена част от “Административно–производствена сграда”, гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7
95 Офис № 4 на трети етаж , обособена част от “Административно – производствена сграда”, гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7 96 УПИ ІІ – “за обществено и делово обслужване” в кв.49 по плана на гр.Килифарево , с построени в него сгради “, гр.Килифарево, ул. “Ст. Парасков” №1
97 Магазин, гр.Велико Търново, ул.“Теодосий Търновски” № 25 “Г”  98 Магазин, гр.Велико Търново, ул.“Теодосий Търновски” № 25 “Д” 
99 ПОМЕЩЕНИЯ /бивш клуб / на ІІ етаж в супермаркет “Бузлуджа” - кв. "Бузлуджа" 100 ОФИС № 3 на І етаж ,обособена част от “Административно-производствена сграда “, гр.Велико Търново, ул.”Ниш” №7
101 УПИ ІV –“за общ.обслужване” от кв.99, с дял първи от комбинирана сграда - незавършен обект на строителството, с.Шемшево , общ.Велико Търново 102 Офис № 1 на трети етаж , обособена част от “Административно– производствена сграда”, гр.Велико Търново,  ул. “Ниш” 7
103 Офис № 10 на първи етаж , обособена част от “Административно–производствена сграда”
гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7
104 Магазин за месо, гр.Велико Търново, ул. “Теодосий Търновски” 25 “Г”
105 Офис № 8 на първи етаж , обособена част от “Административно–производствена сграда”, гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7 106 МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, гр.Велико Търново, ул. “Теодосий Търновски” № 25 “В” 
107 УПИ Х- 204 в кв.26 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ПЧЕЛИЩЕ , С ПОСТРОЕНА В НЕГО СГРАДА /БИВШЕ УЧИЛИЩЕ/, с. Пчелище, община Велико Търново 108 МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, гр.Велико Търново, ул. “Теодосий Търновски” № 25 “Е”
2006 година
109 Офис № 6 на първи етаж , обособена част от “Административно–производствена сграда”, гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7 110 Офис № 7 на първи етаж , обособена част от “Административно–производствена сграда”, гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7
111 Офис № 12 на първи етаж , обособена част от “Административно–производствена сграда”, гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7 112 Офис № 9 на първи етаж , обособена част от “Административно–производствена сграда”, гр.Велико Търново,  ул.“Ниш” 7
113 МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, гр.Велико Търново,  ул.“Теодосий Търновски” 25Б 114 Ателие за услуги № 1 на ІІ етаж от “Административно-производствена сграда”, гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7
115 Магазин № 5, гр.Велико Търново,  ул. “Ниш” 7-А 116 Застроен поземлен имот с построена в него сграда /бивше училище/, в околовръстен полигон на село ДЕВЕТАЦИ, кметство Габровци, общ. Велико Търново
117 Офис № 2 на ІІ етаж от “Административно-производствена сграда”, гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7 118 Офис № 1 на ІІ етаж от “Административно-производствена сграда”, гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7
119 Работилница на кота 0,00; гр.Велико Търново,  ул.“Ниш” 7-А 120 Застроен поземлен имот с построена в него сграда /бивше училище/, в околовръстен полигон на село ДИМИТРОВЦИ , кметство Габровци,общ. Велико Търново
121 РАЗСАДНИК ІІІ и ІV категория с площ 45,457 дка; местност ”Гьолбет” в землището на гр.Велико Търново 122 РАЗСАДНИК ІІІ категория с площ 27,074 дка, местност ”Гьолбет” в землището на гр.Велико Търново
123 Реална част от партерен етаж на сграда “Младежки дом” , преустроена в търговски обект, гр.Велико Търново,  ул.”Христо Ботев” № 15 124 УПИ ХV в КВ. 29, С ПОСТРОЕНА В НЕГО СГРАДА, с.Леденик, общ. Велико Търново
125 Офис № 2 на кота + 5,70 на ІІ етаж в четириетажна сграда, гр.Велико Търново,  ул. “Ниш” 7-А 126 Разсадник 28,790 дка – ІІІ и ІV категория , заедно с построени в него сгради и съоръжения,  местност ”Гьолбет” в землището на гр.Велико Търново
127 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, С ПОСТР. В НЕГО СГРАДА, с.ТЕРЗИИ, км. Вонеща вода 128 Ателие за услуги № 2 на ІІ етаж от Административно-производствена сграда,  гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7
129 ОФИС № 11 на ІV етаж от Административно-производствена сграда,  гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7 130 ОФИС № 4 на ІV етаж от Административно-производствена сграда,  гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7
131 ОФИС № 5 на ІV етаж от Административно-производствена сграда,  гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7 132 ОФИС № 6 на ІV етаж от Административно-производствена сграда,  гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7
133 ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ № 2 на ІІІ етаж от Административно-производствена сграда,  гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7 134 УПИ ХІІІ в кв.9 със сграда,  с.Вонеща вода, общ. Велико Търново
135 РАБОТИЛНИЦА НА КОТА + 2,60, гр.Велико Търново,  ул. “Ниш” 7-А 136 РАБОТИЛНИЦА СЪС СКЛАДОВЕ В СУТЕРЕНА на Административно-производствена сграда,   гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7
137 МАГАЗИН № 2, гр.Велико Търново,  ул. “Ниш” 7-А 138 ОФИС / НИВО МАГАЗИНИ/,  гр.Велико Търново,  ул. “Ниш” 7-А
2007 година
139 Ателие за услуги № 3 на ІІ етаж от Административно-производствена сграда, гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7   140 Ателие за услуги № 4 на ІІ етаж от Административно-производствена сграда,  гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7  
141 ОФИС № 10 на ІV етаж от Административно-производствена сграда,  гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7 142 ОФИС № 2 на ІV етаж от Административно-производствена сграда,  гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7  
143 ОФИС № 8 на ІV етаж от Административно-производствена сграда,  гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7   144 ОФИС № 9 на ІV етаж от Административно-производствена сграда, гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7
145 ОФИС № 3 на ІV етаж от Административно-производствена сграда,  гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7   146 Урегулиран поземлен имот І – “за обществено обслужване” в кв.22 , заедно с построени в него сгради, с.Ресен , общ.Велико Търново
147 Урегулиран поземлен имот VІІ – “за обществено обслужване” в кв.8, с.Вонеща вода, общ.Велико Търново 148 Урегулиран поземлен имот І – “за обществено обслужване и рекреационни дейности ” в кв.49 , заедно с построена в него незавършена сграда / по проект автогара/, с.Ресен, общ.Велико Търново
149 ОФИС № 1 на І етаж от Административно-производствена сграда, гр.Велико Търново, ул. “Ниш” 7   150 Урегулиран поземлен имот ХІІ – “за обществено обслужване” в кв.55, с.Вонеща вода , общ.Велико Търново
151 Реална част от административна сграда /пристройка/ , преустроена в търговски обект“, гр. Велико Търново, ул. “Христо Ботев” № 2 “А” 152 СГРАДА / БИВША БАНЯ /, гр.Килифарево, пл.”България” № 4 “В”
153 Урегулиран поземлен имот ІІ – “за обществено обслужване” в кв. 49, с.Ресен , общ.Велико Търново 154 Урегулиран поземлен имот І – 239 в кв.27, заедно с построени в него сгради, с. Велчево ,общ. В.Търново
155 Урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” в кв.14, заедно с построени в него сгради, с.Нацовци , общ.Велико Търново 156 Урегулиран поземлен имот IІ – „за обществено обслужване” в кв.14, заедно с построени в него сгради, с.Нацовци , общ.Велико Търново
157 Урегулиран поземлен имот IIІ – „за обществено обслужване” в кв.14, заедно с построени в него сгради, с.Нацовци , общ.Велико Търново 158 Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” в кв.14, заедно с построени в него сгради, с.Нацовци , общ.Велико Търново
159 Офис № 1 на кота + 5,70, гр. Велико Търново, ул.”Ниш” № 7 – А   160 Урегулиран поземлен имот V – “за ветеринарна лечебница” от стр. кв. 48 по плана на с. Вонеща вода , с построени в него сгради, с.Вонеща вода , общ.Велико Търново 
161 Урегулиран поземлен имот І от стр. кв. 1, заедно с построени в него сгради / бивше училище и пристройка/, с.Хотница , общ.Велико Търново    
2008 година
162 Застроен поземлен имот с построени в него сгради /бивше училище и бивше общежитие/, с.Райковци, общ.В.Търново 163 Урегулиран поземлен имот V –“за производствени нужди” от стр. кв.39 по ПУП на село Ново село, община В. Търново, заедно с построени в него сгради /бивш обор,битова сграда и гараж/, с.Ново село , общ.Велико Търново
164 Урегулиран поземлен имот VІ – 57 от стр. кв.6, с. Малки чифлик, общ.Велико Търново   165 Застроен урегулиран поземлен имот І от стр.кв. 15 по плана на с. Ялово, заедно с построена в него сграда /бивше училище с пристройка/, село ЯЛОВО, община Велико Търново
166 Застроен поземлен имот с построена в него сграда /бивше училище/, включен в околовръстен полигон на село ШОДЕКОВЦИ, кметство Габровци, община Велико Търново 167 "АСФАЛТОВА БАЗА”, село ХОТНИЦА , община Велико Търново
2009 година
168 Застроен урегулиран поземлен имот ІІІ от стр.кв.4 по плана на село Войнежа, община Велико Търново, заедно с построена в него сграда /бивше общежитие/, с.Войнежа , община Велико Търново 169 Магазин, Велико Търново, Ул.”Никола Габровски” 31
2010 година
170 ОФИСНИ ПОМЕЩЕНИЯ, разположени на първи етаж от административна сграда, представляващи самостоятелен обект с идентификатор 10447.502.189.2.3 по КККР на гр. В. Търново, Велико Търново, Ул.”Никола Габровски” 78 171 „МАГАЗИН 1” , разположен в жилищна сграда № 1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10447.514. 213.1.39, Велико Търново, Ул.”Никола Габровски” 33
172 Поземлен имот с идентификатор № 00583.501.141 по КК и КР на с.Арбанаси, заедно с построените в този имот масивна двуетажна сграда и едноетажна сграда /навес и склад към него/, с. Арбанаси ,общ. Велико Търново 173 „МАГАЗИН 2” , разположен в жилищна сграда № 1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10447.514. 213.1.38, Велико Търново, Ул.”Никола Габровски” 33
2011 година
174 Една HDPE тръба с диаметър 40 мм и с дължина 17717 м, представляваща част от обща подземна телекомуникационна мрежа на територията на
гр. В. Търново
175 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII от стр. кв. 9, заедно с построената в него едноетажна сграда (бивше училище ), с. Емен, община Велико Търново
176 „МАГАЗИН”, с идентификатор 10447.507.158.2.1, заедно с 2/3 идеални части от поземлен имот с идентификатор 10447. 507.158 по КККР на гр.Велико Търново, който имот е част е от УПИ ХVІІІ-1080 от кв.81 по ПУП-ПР на гр.Велико Търново, ул.”Независимост” № 18 177 „АПТЕКА, разположена в сутеренния етаж на сграда със смесено предназначение”, представляващ самостоятелен обект от сграда, построена в кв.52 по ПУП-ПР на гр. Килифарево, гр. Килифарево, ул.„Александър Стамболийски” № 10
178 Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от стр.кв.4 по плана на село Войнежа, община Велико Търново 179 Застроен урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от стр.кв.4 по плана на село Войнежа, община Велико Търново, заедно с построена в него сграда /бивша тоалетна/
2012 година
180 „Бетонов център”, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 10447. 505.4, заедно с построените в този имот: едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.1, паянтова сграда с идентификатор 10447.505.4.2, едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.3, масивна сграда- склад с идентификатор 10447.505.4.4, едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.5, паянтова сграда с идентификатор 10447.505.4.6, Велико Търново 181 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10447.513.98.1.94, съгласно КККР на гр. В. Търново, разположен в сутеренен етаж от сграда № 1, построена в поземлен имот с идентификатор 10447.513.98 , с административен адрес ул. „Марно поле” № 21, гр. В. Търново, заедно с 1,13% идеални части от общите части на сградата и 53/4680 идеални части от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 10447.513.98, Велико Търново, ул. „Марно поле” № 21
2013 година
182 Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.501.173 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ ХІІІ - за обслужващи и производствени дейности от кв.4 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона, Велико Търново, Западна промишлена зона 183 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I от стр. кв. 67 по плана на с. Русаля, община Велико Търново, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда (бивше училище), с. Русаля, община Велико Търново
184 Застроен поземлен имот с идентификатор 37335.519.5 , заедно със сграда (бивше училище) с идентификатор 37335.519.5.1 по КККР за територията на с.Клъшка река , община Велико Търново 185 НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IІ – „за обществено обслужващи дейности”, кв. 67 по плана на с.Русаля, с. Русаля, община Велико Търново
186 Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.512.109 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ ХІІ – „за производствени и складови дейности” от кв.170 по ПУП - ПР на гр. В. Търново, Гаров район 187 ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ от кв.34 по плана на с.Ветринци, заедно с построена в него сграда (старо кметство), с.Ветринци ,общ. Велико Търново
188 Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.501.122 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 10 015 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІV – „за производствени и складови дейности” от кв. 8 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона 189 Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.517.192 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 681 кв.м.,за който имот е отреден УПИ ХХХІІ25 - „за производствено-складови дейности” от стр.кв.572 по ПУП - ПР на гр. Велико Търново
190 Незастроен УПИ ІХ – „за производствени и складови дейности” от стр. кв. 10 по ПУП – ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона    
2014 година
191 Незастроен ПИ с идентификатор 10447.516.13 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 4 452 кв.м., за който имот е отреден УПИ VІІІ- „за обществено и делово обслужване” от кв. 1 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, ЖК „Чолаковци” 192 НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V – „за обществено обслужване” от стр. кв. 67 по плана на с. Русаля, община Велико Търново
193 ЗАСТРОЕН УПИ ХІ - „за фурна” от кв. 26 по плана на с. Пчелище, община Велико Търново, заедно със сграда (бивша фурна) 194 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І от кв. 30 по плана на с. Русаля, заедно с построени в него едноетажна сграда (бивше училище) и едноетажна сграда (пристройка), с. Русаля
195 Незастроен ПИ с идентификатор 10447.506.273 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 970 кв.м., за който имот е отреден УПИ І -„за производствени и складови дейности” от кв.640 по ПУП-ПР на гр. В. Търново 196 Незастроен ПИ с идентификатор 10447.506.275 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 571 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІІІ -„за производствени и складови дейности” от кв.640 по ПУП-ПР на гр. В. Търново
2015 година
197 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І от кв. 54 по плана на с.Дичин, заедно с построена в него двуетажна сграда (бивше училище) и едноетажна сграда (пристройка) 198 Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.164 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ ХVІІ- „за производствени и складови дейности” от стр. кв. 6 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона
199 Обособен обект от сграда № 6, построена в ПИ с идентификатор 10447.503.1, представляващ: ”Магазин (бивш шах клуб), с идентификатор 10447.503.1.6.28, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 3,25% ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПИ с идентификатор 10447.503.1, съобразно ЗП върху ПИ 200 Фризьорски салон - реална част от сграда (Битов комбинат), попадаща в УПИ ІІ от кв. 90 по плана на с. Самоводене, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и право на строеж, съобразно застроената площ върху урегулирания поземлен имот
201 НЕЗАСТРОЕН УПИ VІ –“за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с.Пчелище 202 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ –„за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с.Пчелище, с построена в него сграда (навес)
203 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.177 по КККР на гр. В. Търново, заедно с построените в него сграда с идентификатор 10447.517.177.1, сграда с идентификатор 10447.517.177.2, сграда с идентификатор 10447.517.177.3, сграда с идентификатор 10447.517.177.4 и сграда с идентификатор 10447.517.177.5. Kв. „Дълга лъка”, ул. „Първа“ № 1 204 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.502.310 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ ХХХІ-3873 - „за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност” от стр.кв.16-А по ПУП-ПР на гр. В. Търново, заедно с построените в този имот сгради с идентификатори 10447.502.310.1, 10447.502.310.2, 10447.502.310.3 и 10447.502. 310.5 по КККР на гр. В. Търново
2016 година
205 Една HDPE тръба с диаметър 40 мм и с дължина 21 908 линейни метра, черна на цвят с бяло-сребриста лента, представляваща част от обща подземна тръбна електронно съобщителна мрежа за оптична свързаност и свързаната с нея инфраструктура, изпълнена въз основа на разрешения за строеж №№ 338/29.05.2007 г., 330/23.05.2008 г., 482/21.07.2008 г., 206/29.04.2009 г., 488/29.09.2009 г. и 184/16.06.2010 г. на гл. архитект на Община В. Търново, заедно с правото на съвместно ползване на защитните PVC тръби и на кабелните шахти и на сервитутна ивица в обхвата на трасето. 206 Застроен УПИ ІІ – „за обществено обслужване” от стр.кв.45 по ПУП-ПР на с. Пчелище, заедно с построена в него сграда (бивша детска градина), с.Пчелище, община Велико Търново.
207 Застроен УПИ ХІV от кв. 85 по ПУП-ПР на с. Шемшево, заедно с построени в него сгради, с.Шемшево , община Велико Търново. 208 Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.124 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 15 749 кв. м, за който имот е отреден УПИ V-„за резервен терен”, стр. кв. 6 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 81 ”Е”.
209 Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.501.4 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - „за производствени и складови дейности”, кв. 2 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона.    
2017 година
210 Имот № 302003 по плана на ново образуваните имоти на обект „Стопански двор” № 2, с площ от 2 ,500 дка, четвърта категория, местност „Кошарите”, в землището на с. Дичин, заедно с построените в имота сграда (бивш обор) и пристройка към нея” 211 УПИ ХІ – „ за обществено обслужване” от кв. 45 по плана на с. Пчелище, заедно с построените в него сгради (две пристройки към бивше училище)
212 Незастроен ПИ с идентификатор № 10447.501.178 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 16 174 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за филиал на творчески фонд на СБХ” от кв.5 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона 213 Незастроен ПИ с идентификатор 10447. 515.366 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ ІV- „за търговия и услуги” от стр. кв. 622 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, ул. „К.Паница“ № 6
214 Поземлен имот с идентификатор 36837.501.865 по КККР на гр. Килифарево, заедно с построените в него: двуетажна сграда с идентификатор 36837.501.865.1 и двуетажна сграда с идентификатор 36837.501.865.2, гр. Килифарево, п.к.5050, ул. „Александър Стамболийски” № 26 215 Поземлен имот с идентификатор 10447.502.221 по КККР на гр.В.Търново, заедно с построената в него сграда с идентификатор 10447.502. 221.1 по КККР на гр.В.Търново, ул. „Липа“ № 2-Б
216 Застроен УПИ ІХ - „за обществено обслужване” от кв.16 по ПУП-ПР на с.Миндя, заедно с построената в него сграда (бивша кланица), с.Миндя, общ.В.Търново 217 Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.501.169 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 7 213 кв.м., за който имот е отреден УПИ II - „за складова база на „Електроснабдяване”, кв. 2 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона
2018 година
218 Незастроен УПИ ХVІІІ – „за обслужващи дейности” от кв. 59 по ПУП-ПР на гр. Килифарево 219 Незастроен УПИ V –“за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с. Пчелище, с площ 1635 кв.м.
220 Незастроен УПИ VII –“за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с. Пчелище, с площ 1623 кв.м. 221 Гараж №5, с идентификатор 10447.515.43.2.39 по КККР на гр. В. Търново, заедно с 1,9918 % ид.ч. от общ. части на вх. „Б” и право на строеж, съобразно ЗП върху ПИ с идентификатор 10447.515.43 по КККР на гр. В. Търново,  ул. Георги Измирлиев” №14, вх. „Б“, ет.0
222 Незастроен УПИ ІV – “за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с. Пчелище, с площ 1 500 кв.м. 223 ГАРАЖ , с идентификатор 10447.502.189.2.2, съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 24,90 кв.м., заедно с 0,9730 % идеални части от общите части на сградата и 0,4697 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, ул. „Никола Габровски” № 78
224 ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, разположен на партерен етаж, състоящ се от: магазин с идентификатор 10447.502.189.2.1 и склад с идентификатор 10447.502.189.2.10, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект, ул. „Никола Габровски” № 78 225 Застроен УПИ І от кв. 40 по плана на с. Никюп, заедно с построената в него масивна едноетажна сграда (бивша мандра) с вкопан складов сутерен. с.Никюп, общ. Велико Търново
226 ГАРАЖ, с идентификатор 10447.502.189.1.2, съгласно КККР на гр. Велико Търново, заедно с 20 % ид. части от общите части на сградата и 1,1416 % ид. части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, ул. „Никола Габровски“ 78    
2019 година
227 Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.515.287 по КККР на гр. Велико Търново, за който имот е отреден УПИ V- „за търговия и услуги” от стр. кв. 534 по ПУП-ПР на гр. В. Търново 228 Дворно място, попадащо в УПИ І от кв. 48 по плана на с. Никюп, община Велико Търново, заедно с построена в него сграда (бивша баня)
229 ГАРАЖ в сграда с идентификатор 10447.502.189.1.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно с 20% ид. части от общите части на сградата и 1,1416 % ид. части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, ул. „Никола Габровски” № 78 230 Сграда с идентификатор 36837.501.799.3 по КККР на гр. Килифарево, с административен адрес гр. Килифарево, пл. „България” № 4, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 36837.501.799, съобразно застроената площ върху поземления имот
231 Обособена част от двуетажна сграда, построена в УПИ I, кв.46 по ПУП на с. Никюп, представляваща магазин и прилежащ към него складов сутерен, заедно със съответстващите на този имот идеални части от общите части на сградата, както и съответстващите на застроената площ идеални части от право на строеж върху УПИ І, кв. 46 по ПУП на с. Никюп    
2020 година
232 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.14 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул. „Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново, представляващ офис 2. 233 Незастроен УПИ II – „за обществено обслужващи дейности, търговия и услуги“ от кв.111 по плана на с. Шемшево, с.Шемшево, Община Велико Търново
234 Застроен УПИ I – „за обществено и делово обслужване“ от кв.1 по плана на с. Дичин, заедно с построена в него сграда (бивша ветеринарна лечебница с пристройка), с. Дичин, общ. Велико Търново. 235 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00583.501.310 по КККР на с. Арбанаси, заедно с построени в този имот сгради, с. Арбанаси, община Велико Търново
236 ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I - „за обществено обслужващи дейности“ от кв.11 по ПУП на с. Беляковец, заедно с построена в него сграда (бивше училище), с. Беляковец, община Велико Търново 237 ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-450 от кв.25 по ПУП-ПР на с. Къпиново, заедно с построената в него сграда (бивше училище), с. Къпиново, община Велико Търново
238 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.119 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 740 кв.м, за който е отреден УПИ Х – „за инженерно-техническа инфраструктура“ от кв.570 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново 239 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.120 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 863 кв.м, за който е отреден УПИ ХI-10 – „за инженерно-техническа инфраструктура“ от кв.570 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново
240 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.129 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 3031 кв.м, за който е отреден УПИ ХII-11 – „за инженерно-техническа инфраструктура“ от кв.570 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново 241 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.121 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 3493 кв.м, за който е отреден УПИ ХIII-11 – „за инженерно-техническа инфраструктура“ от кв.570 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново
242 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.123 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 2623 кв.м, за който е отреден УПИ ХIV-74 – „за инженерно-техническа инфраструктура“ от кв.570 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново 243 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.501.302 по КККР на гр. В. Търново, за който е отреден УПИ ХХVІІ -„за производствени и складови дейности” от стр. кв. 6 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона
244 ЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I - 460 – „за Детска градина“ от кв.49 по плана на с. Ново село, с построена в него сграда, С. Ново село, община Велико Търново    
2021 година
245 Застроен урегулиран поземлен имот II-71 от кв.19 по ПУП на с. Балван, заедно с построена в него сграда (бивша ветеринарна лечебница с пристройка), с. Балван, общ. Велико Търново 246 Поземлен имот с идентификатор 11898.502.15 по КККР за територията на с. Войнежа, община В. Търново, целият с площ от 2588 кв.м, за който имот е отреден УПИ ІV - „за обществено обслужване” в стр.кв.4, заедно с построената в този имот масивна сграда (бивше училище) с идентификатор 11898.502.15.1, с РЗП 1004 кв.м., с.Войнежа,община Велико Търново
247 Урегулиран поземлен имот III - „за обществено и делово обслужване“ от кв.1 по ПУП на с. Никюп, заедно с построена в него сграда (бивша детска градина), с. Никюп, общ. Велико Търново 248 Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.512.102 по КККР на гр. Велико Търново, за който е отреден УПИ III от кв.170-А по ПУП–ПР на гр. Велико Търново, Гаров район
249 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62517.193.102 по КККР на с. Ресен, заедно с построената в него сграда, с. Ресен, община Велико Търново 250 Застроен УПИ VII - „за производствени нужди“ от кв.39 по плана на с. Ново село, заедно с построена в него сграда – ракиджийница, с. Ново село, община Велико Търново
251 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62517.193.104 по КККР на с. Ресен, заедно с построени в него сгради, с.Ресен, общ.. Велико Търново 252 Дворно място, за което е отреден УПИ I – „за основно училище“ от кв.25 по плана на с. Присово, заедно с пост-роена в него сграда (бивше училище), с. Присово, общ. Велико Търново
253 Застроен УПИ І-426 от кв.82 по ПУП-ПР на с. Плаково, заедно с построена в него сграда (бивше килийно училище), с. Плаково, общ. Велико Търново    
2022 година
254 УПИ ІХ – „ за обществено обслужване” от кв. 45 по плана на с. Пчелище, заедно с построената в него сграда (бивше училище с пристройка), с. Пчелище, общ. Велико Търново 255 Незастроен УПИ І - “за обществено обслужване” от кв. 45, с площ 1 658 кв.м., с.Пчелище, община Велико Търново
256 Незастроен УПИ ІII - “за обществено обслужване” от кв.45, с площ 1 397 кв.м., с.Пчелище, община Велико Търново 257 Застроен урегулиран поземлен имот IV-421, „за основно училище“ от кв.1 по плана на с. Пушево, заедно с построените в него сгради, с. Пушево, общ.Велико Търново
258 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502. 189.2.15 по КККР на гр. В. Търново, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул. „Н. Габровски” №78, гр. В. Търново, представляващ офис 3, заедно 2,7136 % ид. ч. от общите части на сградата и 1,7576 % ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект 259 Самостоятелен обект в сграда /детска млечна кухня/, с идентификатор 10447.510.123.3.8 по КККР на гр. В. Търново, на трети етаж в сграда №3, разположена в ПИ с идентификатор 10447.510.123 и с административен адрес ул. „Димитър Найденов” № 4, вх. „А“, ет. 3, гр. В. Търново, заедно 6,81 % идеални части от общите части на сградата и съответстващите на застроената площ идеални части от право на строеж върху ПИ с идентификатор 10447.510.123
260 Самостоятелен обект с идентификатор 10447.509.281.2.4 по КККР на гр. Велико Търново, разположен на етаж 0, в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор 10447.509.281 и с административен адрес ул. „Цар Иван Шишман“ № 2, представляващ магазин със сервизно помещение и принадлежащ към него склад, заедно с 6,71% идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, съобразно ЗП върху ПИ с идентификатор 10447.509.281 261 НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.98 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ ІІ - 5664, отреден „за производствено-складови дейности” от стр. кв. 576 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, ПСЗ "Дълга лъка", гр. Велико Търново
262 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI – „за обществено обслужване“ от стр. кв. 13 по плана на с. Ветринци, заедно с построена в него сграда - ракиджийница, с.Ресен, общ. Велико Търново 263 Дворно място, за което е отреден УПИ I – „за основно училище“ от кв.25 по плана на с. Присово, заедно с пост-роена в него сграда (бивше училище), с. Присово, общ. Велико Търново
264 Застроен УПИ І-426 от кв.82 по ПУП-ПР на с. Плаково, заедно с построена в него сграда (бивше килийно училище), с. Плаково, общ. Велико Търново